Tag Archives: Hội CĐV Barcelona

Hội CĐV Barcelona Việt Nam và những Điều Lệ hoạt động mới nhất

Hội CĐV Barcelona Việt Nam và những Điều Lệ hoạt động mới nhất, chính thức vào ngày 12/3, thì hội cổ động viên Barcelona tại Việt Nam, có thể gọi là Cộng đồng Barçamania Việt Nam (viết tắt là FCBVN) đã ban hành Điều Lệ hoạt động trong năm 2018 và đã sửa đổi nhiều

Read More