Gái xinh dùng…vếu để thổi sáo

Gái Nhật thể hiện tuyệt chiêu lạ trong gameshow: “Thổi sáo bằng…vếu”. Nhìn miệng em là biết dân “thổi” chuyên nghiệp rồi =))
P/s: Em thề là đang nhắm mắt để nghe tiếng sáo, du dương quá